سس مایونز 8 کیلویی با چربی کاهش یافته

بهترین آشپزها و رستوران‌ها همواره با طعم بسیار خوب غذای خود، مشتریان را غافل گیر می‌کنند. سس نقش بسیار مهمی در این طعم بازی می‌کند. با استفاده از سس مایونز فله هشت کیلویی با چربی کاهش یافته بهترین طعم‌هارا برای مشتریان خود ایجاد کنید.

مشخصات سس مایونز :

نوع بسته بندی: دبه

وزن خالص بسته بندی:8 کیلوگرم

به بالای صفحه بردن