diet pasta

ماکارونی رژیمی با فیبرها خوراکی محلول و نامحلول تولید شد.

محققان کشور موفق به تولید ماکارونی رژیمی با استفاده از فیبرهای خوراکی محلول و نامحلول شدند. به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر، فیبرهای رژیمی به علت اثرات فیزیولوژیکی و متابولیکی مفیدی که دارند مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند. فیبرهای رژیمی بخشی از مواد گیاهی در رژیم غذایی هستند که به هضم آنزیمی مقاوم بوده و …

ماکارونی رژیمی با فیبرها خوراکی محلول و نامحلول تولید شد. ادامه »