fake saffron

عرضه زعفران متفرقه در بسته بندی برندهای معتبر

در حالیکه برند در کشورهای پیشرفته جایگاه ویژه ای دارد تحقیق میدانی بازار حاکی از این است که زعفران با کیفیت‌های مختلف تحت نام چند برند شناخته شده و با قیمتی کمتر از محصول اصلی در بازار به فروش می رسد. در بازارهای بین المللی تولیدکنندگان بخش های مختلف از جمله بخش کشاورزی سالیانه هزینه …

عرضه زعفران متفرقه در بسته بندی برندهای معتبر ادامه »